STK snadno, rychle a bez objednání

Technické prohlídky a měření emisí vozidel bez přítomnosti zákazníka (ráno nám vůz přistavíte, odpoledne vyzvednete).

Tato služba je určena pro zákazníky, kteří chtějí na svém voze provést pravidelnou technickou prohlídku včetně měření emisí a kteří nechtějí nebo nemohou čekat na provedení prohlídky. Tato služba není určená klientům, kteří potřebují provést evidenční kontrolu, opakovanou prohlídku, technickou prohlídku na motocykl či přípojné vozidlo.

JAKÉ DOKLADY S SEBOU NA TECHNICKOU PROHLÍDKU?JAKÉ DOKLADY S SEBOU NA TECHNICKOU PROHLÍDKU?

 • Technický průkaz vozidla, kterému se lidově pořád říká "velký techničák".
 • Osvědčení o registraci vozidla (lidově "malý techničák").
 • Protokol o měření emisí.

Všechny tyto doklady musejí být předloženy v originále. Pokud máte vozidlo na leasing, musíte si na své leasingové společnosti vyžádat zapůjčení originálu.

MUSÍ BÝT U TECHNICKÉ PROHLÍDKY MAJITEL AUTA?

Nikoli. Na prohlídce se kontroluje pouze vůz, ne jeho řidič.

JAK PROBÍHÁ PŘÍJEM?

U naší operátorky předložíte výše vyjmenované doklady, zaplatíte a jdete k vozidlu, nebo čekáte v kanceláří příjmu. Na vyzvání technika přistavíte vozidlo a doprovázíte ho po kontrolní lince. Na jednotlivých stáních vás technik upozorní na zjištěné závady.

JAK SE KLASIFIKUJÍ ZÁVADY A CO Z TOHO PRO VÝSLEDEK TECHNICKÉ PROHLÍDKY VYPLÝVÁ?

Do protokolu o technické prohlídce technik vyznačuje závady:

 • A - lehké, které neomezují způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích a pro vás to znamená jen upozornění, že by bylo dobré tyto závady brzy opravit
 • B - vážné, kvůli kterým bude způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích omezena na 30 dnů
 • C - nebezpečné, po jejich zjištění nesmí už vozidlo z STK odjet po vlastní ose

Na konci linky po kontrole běžného osobního vozidla technik sejme z registrační značky původní červenou známku a pak podle výsledku:

 • nahradí novou, platnou 2 roky
 • nahradí novou dočasnou, platnou 30 dnů
 • žádnou novou známku nevylepí

CO PRO ZNAMENÁ VÝSLEDEK B) NEBO C)?

Závada "B", znamená, že po odstranění zjištěné vážné závady můžete do 30 dnů od pravidelné TP absolvovat - výhradně na stejné STK - opakovanou technickou prohlídku v částečném rozsahu, která se zaměří jen na posouzení odstranění předtím zjištěné závady a na vnější vizuální kontrolu vozidla.

Při závadě "C" platí, že pokud se zákazník dostaví do 30 kalendářních dnů, jde o opakovanou technickou prohlídku v částečném rozsahu tj. za sníženou cenu (ceník) a kontrolují se pouze vážné (B) a nebezpečné (C) závady zjištěné na vozidle při pravidelné (první) neúspěšné TP.

Při opakované technické prohlídce je nutno předložit, kromě již uvedených dokladů, také protokol o předchozí technické prohlídce vozidla.

JAKÉ DOKLADY NA KONCI PROHLÍDKY OBDRŽÍM?

Všechny, které jste na začátku prohlídky odevzdal. V technickém průkazu je vyznačen záznam o kontrole s číslem protokolu, výsledkem a dobu platnosti prohlídky. Dále dostanete také protokol o technické prohlídce, který doporučujeme pečlivě uschovat pro případné další využití.

CO SI MŮŽE NA VOZIDLE KAŽDÝ ZKONTROLOVAT SÁM

Co si může na vozidle každý zkontrolovat sám

 • vnější osvětlení a činnost kontrolní signalizace
 • funkčnost seřizování předních světlometů
 • stav pneu - zda hloubka vzorku je minimálně 1,6 mm a zda rozměr pneu souhlasí s údaji v TP
 • funkci stěračů a stíracích gumiček
 • funkci ostřikovačů
 • funkce klaksonu a světelného výstražného zařízení (světelná houkačka)
 • stav lékárničky - ověřit data platnosti u jednotlivých komponentů
 • pokud má vozidlo tažné zařízení, zjistit, zda je zapsáno v TP
 • u vozidel vybavených zatmavenými okny či fóliemi zjistit, zda mají homologační značku a osvědčení o montáži firmou k tomu určenou (pověřenou)
 • tuning vozidla - lze montovat pouze příslušenství a zařízení homologované (schválené) - týká se to především spojlerů, výfuků, koncovek výfuků a okrasných krytů světlometů
 • správnou funkci bezpečnostních pásů
 • zda vozidlo má kompletní povinnou výbavu, tj. lékárničku, náhradní žárovky a pojistky, klíč na matice (šrouby) kol, výstražný trojúhelník, náhradní kolo a jeho správné nahuštění